هك كردن آي دي* پسورد زدن*كار با كركرهاي قوي و ساده

 

نكته بسيار مهم: ابتدا اين فايل رو كه در يك برنامه گنجانده شده است را بر روي كامپيوتر خود نصب كرده و فايل نصب شده را حداقل يك بار بر روي كامپيوتر خود اجرا كنيد تا به راحتي بتوانيد برنامه بوترها و هك و کرکرها و .. را اجرا كنيد. در صورت اجرا نكردن اين برنامه بوترها و.. اجرا نخواهند شد پس حتما قبل از هر چيز اين فايل را بر روي كامپيوتر خود نصب و اجرا كنيد.دانلود برنامه

 

1) برنامه Ybrute براي بدست آوردن پسوردهاي ياهو : ابتدا اين برنامه رااز اینجا دانلود كنيد.اما روش كار : در قسمت Username آي دي يا يوزرنيم مورد نظر خود را بنويسيد و در قسمت pass list  ليست پسورد خود را انتخاب كنيد. اين برنامه خو يك ليست پسورد دارد و آن را از داخل پوشه برنامه انتخاب كنيد و بر روي گزينه start كليك كنيد تا جستجوي خود را آغاز كندو پسورد را براي شما پيدا كند.

 

2) برنامه Y2over  براي بدست آوردن پسورد ياهو(آي دي): دانلود برنامه كليك كن. *** روش كار: در قسمت پاييني فيلد Username  يوزرنيم يا همان آي دي مورد نظر خود را بنويسيد وبر روي Add to list كليك كنيد تا آي دي شما وارد ليست برنامه شود با كليك بر روي delete مي توانيد آي دي add شده را از ليست حذف كنيد. با كليك بر روي load  list from  مي توانيد يك ليست كه با فرمت TXT است را انتخاب كنيد ومی اونید یک لیست پسورد هم انتخاب کنید حال  بر روي  start  كليك كنيد و منتظر بمانيد كه پسورد را براي شما پيدا كند. راستي همه اين كارها بايد در زمان اتصال به اينترنت انجام گيرد. درصورتي كه به هنوز به اينترنت وصل نشده باشيد يا سرعت اينترنت شما بسيار پايين باشد با اين جمله روبرو خواهيد شد: Run time error '53' File not found

 

3) يك كركر قوي ينام Adrenaline- Modified براي بدست آوردن پسوردهاي آي دي:. ابتدا برنامه را از اينجا دانلود كنيد** روش كار با اين برنامه: در قسمت Add UserName آي دي مورد نظر خود را بنويسيد وبا كليك بر روي Add Id آن را در ليست خود اد كنيد شما مي توانيد آي دي هاي زيادي را وارد ليست كنيد با انتخاب هر يك وكليك بر روي گزينه Delete مي نوانيد آي دي ها را حذف كنيد. شما با كليك بر روي گزينه load list.. مي توانيد آي دي هاي موردنظرتان براي كرك شدن را كه قبلا در يك فايل به صورت TXT ذخيره كرده ايد را انتخاب كنيد. لازم به ذكر است كه همه اين كارها ضروري نيست. ودر قسمت زيرگزينه pass list مي توانيد ليست پسورد خود را انتخاب كنيد و در قسمت پايين آن در فيلد current server مي توانيد server خود را كه همان ياهو است را انتخاب يا تايپ كنيد. حال فقط بر روي گزينه Start كليك كنيد بعد از چند لحظه در قسمت زيرگزينه Status شما پسوردهاي بدست آمده توسط اين برنامه را مشاهده خواهيد كرد.

 

4) كركر Cracker Jack II براي بدست آوردن پسورد آي دي: براي دانلود برنامه كليك كن. روش كار: ابتدا برنامه را اجرا كنيد سپس بعد از اجرا شدن در قسمت Password list ليست پسورد خود را انتخاب كنيد ودر قسمت Server سرور خود را كه همان ياهو است را تايپ كنيد ودر قسمت Pssword Options مي توانيد تنظيم هاي مربوط به پسورد را تغيير دهيد. در قسمت Add List بر روي Add كليك كرده و يوزرنيم يا همان آي دي را انتخاب كنيد و بر روي Ok كليك كنيد تا وارد ليست شود. با Remove مي توانيد يوزرنيم را حذف وبا Load مي توانيد يوزرنيم هاي خود را كه در يه فايل TXT است  را انتخاب كنيد حال بر روي Start كليك كنيد. وپسوردهاي بدست آمده در قسمت سمت راست برنامه نمايان مي شود.

 

5) كركر CracK-HoE Simulated براي هك كردن آي دي:** دانلود برنامه**  روش كار: ابتدا با كليك بر روي Change colors  رنگ صفحه را تغيير دهيد. در قسمت UserNames  آي دي مورد نظر خود رابا كليك بر روي گزينه Load مي توانيد آي دي را كه در يك فايل TXT  قبلا ذخيره كرده ايد را انتخاب كنيد. در قسمت Server Options  مي توانيد server را تغيير دهيد و در قسمت Password Options مي توانيد نحوه دريافت پسورد را كه به صورت غير تصادفي يا تصادفي است را تعيين كنيد ور قسمتOptions  در قسمت زير آن مي توانيد نحوه چگونگي خبر دادن پسورد را به شما را تنظيم كنيد ودر قسمت UserName Options در فيلد Text Before قسمت اول آي دي را كه بين _ است را بنويسيد و در فيلد Text After قسمت دوم آي دي يا سوم آن را بنويسيد و بر روي Start كليك كنيدو بعد از لحظاتي پسورد بدست آمده در قسمت Crached نمايان مي شود. حال شما مي توانيد در قسمت پايين آن در قسمت PassWord Changer  پسورد بدست آمده را تغيير دهيد. به اين طريق كه در قسمت Name  آي دي را بنويسيد و در قسمت Old-Password  پسوردي را كه اين برنامه بدست آورده(همان پسورد اصلي آي دي)را بنويسيد و در قسمت New-Password  پسورد جديد انتخابي توسط خودتان را بنويسيد. و با كليك بر روي گزينه  Change Pass  پسورد جديد خود را براي اين آي دي تغيير دهيد. حال اين آي دي توسط شما هك شده است وپسورد آن را فقط شما داريد.

 

6) يك كركر ساده براي بدست آوردن پسورد آي دي  Easy Cracking : **دانلود برنامه** روش كار: در قسمت Yahoo Id  آي دي مورد نظر خود را بنويسيد وبر روي گزينه  Crack  كليك كنيد تا پسورد را براي شما پيدا كند.

 

7) يك كركر ساده بنام WCracker براي بدست آوردن پسورد آي دي:**دانلود برنامه** روش كار: در قسمت Name  آي دي را بنويسيد و بر روي گزينه Crack  كليك كنيد تا پسورد را براي شما پيدا كند.

اميدوارم كه از اين برنامه ها خوشتون اومده باشه اگه مشكلي پيش اومد حتما تو قسمت نظرات بگو .